Kommunikációs híd építése ép és fogyatékos emberek között 2018. 04.16-18. Budapest

Célcsoport: 
Fogyatékosok ellátásában dolgozók, és egyéb személyes fogyatékos-gondoskodást végző szakemberek
Formája: 
Csoportos

A képzés célkitűzése szemléletformálás: a korlátok ledöntése, egymás  elfogadásának  és értékelésének elősegítése alapvető ismeretek átadásával, az empátia növelésével. A különböző fogyatékosság-típusokhoz kapcsolódó kommunikációs helyzetek, folyamatok alkalmazott
technikáinak elsajátítása,  személyes- társ és módszer-kompetenciák fejlesztése tréningszerű, érzékenyítő módszerekkel. Olyan  ismeretek átadása,

amelyek gyakorlati alkalmazásával a váratlan  kommunikációs helyzetek  is zökkenőmentesen oldódnak meg,
utat engedve ezzel az esélyegyenlőséghez, a társadalmi integrációhoz.
 
A tematika felöleli a témával kapcsolatos alábbi területeket:  

 

                  -Önismereti pillérek
                  -Kommunikációs gátjaink
                  -Fogyatékossági szigetek
                  -Fogyatékossági szervezetek kommunikációs hídépítése
                  -Kommunikációs hídépítés az autista emberekhez
                  -Kommunikációs hídépítés értelmi fogyatékos emberekhez
                  -Kommunikációs hídépítés hallássérült emberekhez

                  -Kommunikációs hídépítés látássérült emberekhez
                 - Kommunikációs hídépítés mozgáskorlátozott és súlyosan halmozottan fogyatékos emberekhez
                  -hídépítés beszédhibás emberekhez
                  -kommunikáció.
                   A képzés zárása.   

 A képzés elvégzésével szerezhető továbbképzési pontérték: 35 kreditpont

  
 A képzés időtartama: (3 egymást követő napon 10 tanóra/nap intenzitással)

Képzéshez rendelkezésre álló idő: 
3 nap
Rendszerhasználati díj: 
. 3000 HUF
Gyakorlati képzés díja: 
. 36000 HUF
Elméleti képzés díja: 
.