Esélyteremtő kapcsolati tréning (S-05-034/2015) Budapest, 2018. február 26., március 01-02.

Célcsoport: 
Különféle szociális gondozási területeken dolgozó: családsegítő, ifjúságsegítő, idősgondozásban, hajléktalanellátásban, pszichiátriai- és szenvedélybetegek, fogyatékosok ellátásában foglalkoztatott szakemberek.
Formája: 
Csoportos

Célcsoport: Különféle  szociális gondozási területeken dolgozó: családsegítő, ifjúságsegítő, idősgondozásban, hajléktalanellátásban, pszichiátriai- és szenvedélybetegek, fogyatékosok ellátásában  foglalkoztatott szakemberek.

A képzés célja: A résztvevő olyan attitűdöt sajátít el, melynek birtokában saját munkaterületén hatékonyan és megkülönböztetés nélkül válik képessé a fogyatékos személyek elfogadására és a velük való együttműködésre.

A képzés részei:

-Találkozásaink: ismerkedés egymással, "egymásra hangolódás"

-Megismeréseink: a fogyatékos személyek belső és külső akadályainak felismerése, a kölcsönös figyelem és segítségnyújtás saját élményű átélése, különféle normák konfrontációja

-Bélyegeink: A testi-lelki akdályozottság állapot, de emberi tulajdonságaink, vágyaink, szükségleteink egyformák

-Értékeink: Megoldásfókuszált eljárás megismerése, kipróbálása. Akadályozott emberek sikertörténetei. Pozitív szemlélet tudatos kialakítása, szociáli és emocionális intelligencia növelése

-Együttélésünk: A fogyatékos személyekkel találkozás a tásadalomban.

-Búcsúzásunk: A képzés és a csoport folyamat lezárása. Tudatosítás, szintetizálás.

Képzéshez rendelkezésre álló idő: 
3 nap
Rendszerhasználati díj: 
. 3000 HUF
Gyakorlati képzés díja: 
. 40000 HUF
Elméleti képzés díja: 
.